W wyniku organizacji szkoleńz zakresu Pierwszej Pomocy tylko w roku 2015, dzięki Instruktorom i Wolontariuszom Powiatowej Grupy Szkoły Młodych Ratowników udało się już zaznajomić z tą tematyką 3 tysiące chętnych, a szkolenia te nadal trwają, gromadząc coraz więcej osób zainteresowanych. Działania te pozwalają na zwiększenie wiedzy oraz budowanie pozytywnych postaw w odniesieniu do udzielania Pierwszej Pomocy przez kolejne grupy osób. "Poprzez działania realizowane w ramach współpracy ze Szwajcarią pragniemy integrować jak najwięcej osób i instytucji na rzecz promocji pierwszej pomocy, w szczególności edukacji z tego zakresu. Naszym celem są takie działania, które zmierzają do poprawy bezpieczeństwa. Świadomość zagrożeń i umiejętność udzielenia pomocy znacznie poprawia efekty pracy służb ratunkowych - dlatego docieramy z programem do tak dużej ilości osób" - tłumaczy Małgorzata Bajer, kierownik Wydziału Promocji i Ochrony Zdrowia, autor projektu.

Prowadzenie szkoleń w szkołach z terenu powiatu myślenickiego jest również okazją do przygotowania i przetestowania swojej wiedzy w Powiatowych Zawodach Pierwszej Pomocy dla szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadpodstawowych. Zawody odbędą się po raz pierwszy z uwzględnieniem szkół ponadgimnazjalnych i zastąpią dotychczas organizowane Powiatowe Zawody Pierwszej Pomocy dla szkół podstawowych i gimnazjów w Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Głogoczowie. Udzielone wsparcie z Funduszu Szwajcarskiego pozwoli na poszerzenie zasięgu i lepszą organizację zawodów, których finał odbędzie się 27 lutego 2015 r. w Zespole Szkół Techniczno-Ekonomicznych w Myślenicach. "Powiatowe Zawody Pierwszej Pomocy są najlepsza formą sprawdzenia, czy i w jakim stopniu udało nam się dotrzeć do uczniów podczas szkoleń. Są one wartościowe zarówno dla uczestników kursu, ale również dla nas samych. Zdobywamy nie tylko cenne doświadczenie, ale również realizujemy się w tym, co kochamy robić" - mówi jedna z wolontariuszek Szkoły Młodych Ratowników. Projekt stanowi kontynuację i wzbogacenie poprzedniego poprzez wykorzystanie wyników badań, opracowanych materiałów i zwiększenie liczby osób przeszkolonych z Pierwszej Pomocy.

Opracowanie: OZ

Zadzwoń do nas+48 12 274 97 00
Wyślij nam wiadomość:m.bajer@myslenicki.pl
Odwiedź nasMyślenice, Reja 13