Rezultaty tej pracy dzięki Funduszowi Szwajcarskiemu (dofinansowanie z Funduszu Partnerskiego Grantu Blokowego dla Organizacji Pozarządowych i Polsko - Szwajcarskich Regionalnych Projektów Partnerskich utworzonego w ramach Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy) nabrały nawet międzynarodowego charakteru. Młodzi ratownicy nie tylko posiedli niezbędną wiedzę do ratowania życia, ale również bezbłędnie potrafią z niej korzystać w sytuacjach zagrożenia życia. Tak jak kilka tygodni temu, kiedy pięciu gimnazjalistów uratowało życie tonącemu mężczyźnie na Zarabiu w Myślenicach.

Nadrzędnym celem programu było i jest rozpropagowanie wiedzy z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej na jak najszerszą skalę przez przeszkolonych, w tym zakresie uczniów. Obecnie, w prowadzenie szkoleń z pierwszej pomocy intensywnie zaangażowanych jest 25 osób. Tworzą one grupę Wolontariuszy SMR, którzy pod okiem certyfikowanego Instruktora Polskiej Rady Resuscytacji szkolą, młodszych od siebie kolegów ze szkół na terenie całego Powiatu Myślenickiego, ale także nauczycieli i inne grupy.

Idea Szkoły Młodych Ratowników jednoczy młodych ludzi, nie tylko tych mieszkających na terenie Powiatu Myślenickiego, ale również mieszkających w Krakowie (dzielnicy XII-tej), na Litwie, a teraz nawet w Szwajcarii.

Podczas, Polsko - Szwajcarskiej Konferencji (zorganizowanej 6 lutego b.r. w ramach projektu pn.: "Edukacja z zakresu bezpieczeństwa i pierwszej pomocy w Powiecie Myślenickim i Kantonie du Valais- wymiana dobrych praktyk instytucjonalnych, samorządowych i szkolnych"), wyróżniono 15 najaktywniejszych Wolontariuszy Szkoły Młodych Ratowników. W ramach nagrody za zaangażowanie i pracę sfinansowano pięciodniowy pobyt w Szwajcarii, w Kantonie du Valais, w terminie: 24 - 28 marca 2014r. Wyróżnionymi Wolontariuszami, z I LO im. Tadeusza Kościuszki w Myślenicach, z Gimnazjum nr 1 i 3 w Myślenicach oraz z Gimnazjum w Dobczycach są: Bartłomiej Bierówka, Dawid Ćwierz, Mateusz Kasza, Agnieszka Kasperek, Patrycja Żądło, Aleksandra Ostafin, Nikoletta Kopp, Agnieszka Szostak, Beata Wrona, Aleksandra Świstak, Kinga Szlachetka, Daria Kaczorowska, Magdalena Malczewska, Wiktoria Ślęczka, Anna Ślęczka.

Ponieważ wymiana doświadczeń pomiędzy Polską i Szwajcarią dotyczyła zadań samorządu lokalnego (w tym ratownictwo i edukacja) w wyjeździe brali udział: Wicestarosta - Tomasz Suś, Przewodniczący Rady Powiatu Henryk Migacz, Członek Zarządu - Józef Dudzik, Marcin Kęsek - Radny Powiatu Myślenickiego, opiekun grupy - Natalia Szklarczyk - pracownik Wydziału Promocji i Ochrony Zdrowia Starostwa Powiatowego w Myślenicach.

W trakcie pobytu młodzież kilkukrotnie miała możliwość przeprowadzić dla swoich Szwajcarskich rówieśników profesjonalne pokazy z zakresu udzielania pierwszej pomocy w sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia, które cieszyły się ogromnym zainteresowaniem uczniów i nauczycieli. Jak dowiedzieliśmy się od naszego Partnera, w Szwajcarii nie uczy się dzieci i młodzieży, jak zachowywać się w sytuacji zagrożenia życia, w ramach szkolnych programów.

W pierwszym dniu program wizyty obejmował spotkania w Sion z licznymi przedstawicielami Kantonu du Valais m.in.: z Panem Philipem Sporri -Sekretarzem Kantonu, z Panem Stefanem Bumannem - Dyrektorem Departamentu Oświaty w Kantonie oraz Oskarem Freysingerem - Dyrektorem Departamentu Spraw Publicznych i Bezpieczeństwa w Kantonie.

Na poszczególnych spotkaniach prezentowane były zagadnienia związane z systemem politycznym Szwajcarii oraz systemem edukacji w Kantonie. Aby lepiej zrozumieć ustrój demokratyczny panujący w południowym Kantonie i w całej Szwajcarii oraz poznać systemem pracy tamtejszych parlamentarzystów, polską delegację zaproszono do lokalnego parlamentu, gdzie wszystkich obecnych powitała Przewodnicząca Parlamentu - Pani Marcele Monet - Terrettaz oraz Pan Daniel Petitjean - zarządzający funkcjonowaniem parlamentu. Oficjalną część dnia zakończyła uroczysta degustacja lokalnych specjałów w restauracji Domaine du Grand Brule, w dolinie otoczonej stromymi zboczami gór.

Dzień drugi rozpoczął się od spotkania z Dyrektorem Wyższej Szkoły Pedagogicznej w St.-Maurice- Panem Patrice Clivaz, gdzie Młodzi Ratownicy z Powiatu Myślenickiego po raz pierwszy tego dnia, zaprezentowali swoje umiejętności i wiedzę z zakresu udzielania pierwszej pomocy starszym kolegom ze Szwajcarii. W trakcie prezentacji młodzież SMR pod okiem Certyfikowanego Instruktora Polskiej i Europejskiej Rady Resuscytacji omówiła i zaprezentowała następujące zagadnienia: resuscytację krążeniowo- oddechową, użycie defibrylatora u osoby nieprzytomnej i nie oddychającej, oraz zadławienia. Spośród wszystkich obecnych na spotkaniu szwajcarskich słuchaczy, tylko dwóch miało do czynienia z tematem pierwszej pomocy. Mimo to, jak sami stwierdzili- nie potrafili by skutecznie udzielić pomocy poszkodowanemu.

Następny pokaz SMR'u odbył się w College du Reposieux (polska szkoła ponadgimnazjalna), podczas którego, szwajcarscy uczniowie mieli niepowtarzalną okazję nauczyć się w teorii oraz w praktyce umiejętności potrzebnych do radzenia sobie w sytuacjach zagrożenia życia i/lub zdrowia. Dla szwajcarskiej młodzieży była to pierwsza, w trakcie ich edukacji szkolnej możliwość przećwiczenia resuscytacji krążeniowo-oddechowej na fantomie, a dla szwajcarskich nauczycieli szansa i nadzieja, że podobne szkolenia z pierwszej pomocy zostaną systemowo wprowadzone do wszystkich szwajcarskich szkół. W Szwajcarii po raz pierwszy edukacja z zakresu pierwszej pomocy pojawia się dopiero na kursie prawa jazdy.

Na koniec dnia, uczestnicy odwiedzili Stację Pogotowia Ratunkowego w Monthey, gdzie zaprezentowano wyposażenie karetek pogotowia oraz omówiono organizację systemu ratownictwa medycznego. W Szwajcarii (podobnie, jak w Polsce) w ramach Państwowego Ratownictwa Medycznego utworzona jest jedna centrala/dyspozytornia, z której wysyłane są wszystkie karetki lub helikoptery ratownicze, a w skład wyjazdowego zespołu pogotowia ratunkowego wchodzą dwie osoby - są to ratownicy medyczni. Poza tym, na terenie Kantonu znajduje się 5 Stacji Pogotowia Ratunkowego oraz kilka punktów stacjonowania helikopterów. W przedostatnim dniu, by poznać sposób organizacji systemu ochrony zdrowia w Szwajcarii, oprowadzono polską delegację po miejscowym szpitalu i klinice SUVA w Sion - stolicy Kantonu. Zwiedzanie zorganizowane było zgodnie z drogą jaką musi przejść pacjent, zaczynając od Izby Przyjęć w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym. Uporządkowany i sformalizowany sposób klasyfikowania pacjentów według potrzeb związanych z ich stanem zdrowia zachwycił wszystkich słuchaczy.

Kolejnym punktem wizyty było spotkanie z ratownikiem wysokogórskim, które odbyło się na szczycie Lodowca de la Planie Morte. W trakcie spotkania zaaranżowano dwie sytuacje zagrożenia zdrowia i życia (złamanie nogi/ uszkodzenie kręgosłupa), mające na celu sprawdzenie umiejętności Młodych Wolontariuszy, jak radzą sobie w sytuacjach stresujących, wyłącznie przy użyciu dostępnego pod ręką sprzętu. Nasza młodzież "egzamin" zdała celująco, jak na swój młody wiek wykazali się dużym profesjonalizmem. Poszkodowany został prawidłowo i zgodnie z najlepszą wiedzą zaopatrzony.

Przed odlotem do kraju, ostatni dzień poświęcono spotkaniu podsumowującemu wizytę Polskiego Partnera w Szwajcarii oraz realizację całego projektu. Patrice Clivaz oraz David Jegge - Koordynatorzy projektu ze strony Szwajcarskiej podziękowali wszystkim obecnym za zaangażowanie i włożoną pracę. Podkreślając jednocześnie, iż są pod dużym wrażeniem pełnego profesjonalizmu i wiedzy, którą posiada nasza młodzież. Wyrażono również obustronnie wolę współpracy, Kantonu du Valais i Powiatu Myślenickiego w przyszłości.

- Jestem pod wrażeniem wiedzy oraz zaangażowania naszej młodzieży ze Szkoły Młodych Ratowników. Młodzież i dorośli w Szwajcarii zobaczyli jak można i należy wspierać ludzi w potrzebie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej poprzez edukację i wolontariat. Czasami decydują sekundy, minuty. Myślę, że uczestnictwo w tym projekcie pokazało, zarówno stronie polskiej, jak i szwajcarskiej ważne aspekty społeczne - podsumował wicestarosta Tomasz Suś.

OZ

Zadzwoń do nas+48 12 274 97 00
Wyślij nam wiadomość:m.bajer@myslenicki.pl
Odwiedź nasMyślenice, Reja 13