Aby teren powiatu myślenickiego stał się jednym z bezpieczniejszych w Polsce, konieczne staje się stworzenie platformy współpracy dla wszystkich zainteresowanych, ustalili obecni na spotkaniu przedstawiciele służb mundurowych (policja, straż pożarna), szkół (podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych), samorządów, szpitala, organizacji zajmujących się nauką pierwszej pomocy (Malta Służba Medyczna, instruktorzy Polskiego Czerwonego Krzyża) oraz certyfikowani instruktorzy Polskiej i Europejskiej Rady Resuscytacji.

Inspiracją próby powołania powiatowej koalicji na rzecz edukacji z pierwszej pomocy jest także planowane w marcu tego roku i rozmieszczenie na terenie powiatu myślenickiego przynajmniej czterech, powszechnie dostępnych, automatycznych defibrylatorów zewnętrznych. Konieczną więc staje się powszechna wiedza, dotycząca umiejętności zastosowania tych urządzeń przez potencjalnych świadków nieszczęśliwych zdarzeń.

Prowadząca spotkanie Małgorzata Bajer kierownik Wydziału Promocji i Ochrony Zdrowia w Starostwie Powiatowym w Myślenicach, inicjatorka i autorka programu edukacyjnego z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej, realizowanego od kilku lat przez Powiat Myślenicki "Szkoła Młodych Ratowników", przedstawiła cel spotkania, tj.: możliwości realizowania kolejnych projektów finansowanych/dofinansowanych ze źródeł zewnętrznych, dotyczących ratownictwa medycznego, w szczególności pierwszej pomocy, wspólnie z instytucjami i organizacjami, którym również zależy, aby jak największa liczba osób została praktycznie przeszkolona w tym zakresie.

W trakcie rozmowy pojawił się pomysł utworzenia strony internetowej (podstrony), służącej przede wszystkim wymianie informacji, pomocnych w realizacji zajęć edukacyjnych dla wszystkich grup odbiorców, począwszy od przedszkolaków, uczniów na wszystkich poziomach kształcenia, a także osób dorosłych. Pomoc zatem mogą stanowić: materiały edukacyjne (książeczki, poradniki, plakaty) oraz metodyczno - dydaktyczne (konspekty zajęć, arkusze ćwiczeń, broszury, filmy edukacyjne), mogące być bezpłatnie wykorzystywane przez osoby realizujące zajęcia.

Ponadto, zgodnie z Wytycznymi Polskiej i Europejskiej Rady Resuscytacji w zakresie metodyki nauczania pierwszej pomocy, kładąc więc szczególny nacisk na prowadzenie zajęć w sposób przede wszystkim praktyczny, istotna jest wiedza na temat dostępnego sprzętu do ćwiczeń, a więc fantomów do resuscytacji krążeniowo - oddechowej, treningowych, automatycznych defibrylatorów zewnętrznych i co ważne, również odpowiednio przeszkolonych instruktorów, mogących pomóc w realizacji takich przedsięwzięć.

Podsumowując spotkanie Małgorzata Bajer podkreśliła, iż zgodnie z tym, co zostało zdeklarowane na Polsko - Szwajcarskiej Konferencji przez Starostę Powiatu Myślenickiego Józefa Tomala, realizujemy właśnie ideę rzeczywistej integracji służb i instytucji na rzecz pierwszej pomocy. Aby właściwie wykorzystać zarówno posiadany sprzęt jak i, a może przede wszystkim, przeszkolonych wolontariuszy powiatowej Szkoły Młodych Ratowników, istotne jest wskazanie w jak największej ilości szkół i instytucji lidera bądź liderów, którzy wraz z wolontariuszami przygotują możliwie największą ilość osób w różnym wieku do fachowego udzielenia pomocy przedmedycznej, łącznie z użyciem defibrylatora zewnętrznego.

Oprac. OZ, K. Szoch - Jędrys

Zadzwoń do nas+48 12 274 97 00
Wyślij nam wiadomość:m.bajer@myslenicki.pl
Odwiedź nasMyślenice, Reja 13