Powiat - integracja na rzecz edukacji z pierwszej pomocy


Zgodnie z wcześniejszymi deklaracjami, jakie pojawiły się

Na ratunek Szwajcarom - Gimnazjaliści uczą pierwszej pomocy


W niedzielnym wydaniu Kroniki Krakowskiej TVP Kraków (16.03.2014…

Wolontariusze Powiatowej Szkoły Młodych Ratowników uczą pierwszej pomocy w Szwajcarii

Przeszkoliliśmy 3 tysiące chętnych w zakresie pierwszej pomocy!


Otrzymanie kolejnej puli środków z Funduszu Szwajcarskiego…

Previous Next Play Pause

       W dniu 4 czerwca w budynku Zespołu Szkół w Dobczycach odbył się finał Powiatowych Zawodów Pierwszej Pomocy. Etap organizowany był dla wszystkich szczebli edukacyjnych jednocześnie tj. szkół podstawowych, oddziałów gimnazjalnych i szkół ponadgimnazjalnych.

      Patronat nad zawodami objęły następujące osobistości i instytucje: p. Piotr Ćwik, Wojewoda Małopolski, p. Witold Kozłowski, Marszałek Województwa Małopolskiego, Polska Rada Resuscytacji, Kuratorium Oświaty w Krakowie oraz dr n. med. Aleksandra Załustowicz – Konsultant wojewódzki ds. medycyny ratunkowej. Temat Zawodów wpisuje się w działania podjęte przez Koalicję dla Bezpieczeństwa Dzieci i Młodzieży, działającej przy Małopolskim Kuratorze Oświaty. Merytorycznym Partnerem Powiatu Myślenickiego od początku organizacji Zawodów, jest Instytut Nauk o Bezpieczeństwie Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie oraz w tym roku również Centrum Symulacji i Doskonalenia Zarządzania Bezpieczeństwem "Pro Patria, Pro Civium" Uniwersytetu Pedagogicznego (w zakresie ścieżek programowych - EDB) oraz Polska Rada Resuscytacji i Małopolski Konsultant Wojewódzki w dziedzinie Medycyny Ratunkowej (w zakresie wytycznych dotyczących resuscytacji).

Celem zawodów jest propagowanie wśród dzieci i młodzieży umiejętności udzielania pierwszej pomocy oraz odpowiednich zachowań w sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia. Aby zakwalifikować się do etapu finałowego uczniowie poszczególnych szkół wypełniali test sprawdzający wiedzę z pierwszej pomocy. W tym roku do testu zgłosiła się rekordowa liczba szkół: 36 szkół podstawowych, 15 oddziałów gimnazjalnych i 7 szkół ponadgimnazjalnych. W sumie blisko 700 uczniów napisało test, co świadczy o ogromnym zainteresowaniu uczniów!                  

      Na poszczególne drużyny czekały zadania polegające na reagowaniu w sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia. Finał obejmował ocenę umiejętności udzielania pierwszej pomocy poprzez reagowanie w 3 różnych sytuacjach (resuscytacji krążeniowo- oddechowej, nagłe zachorowanie oraz wypadek). Scenki były odgrywane przez odpowiednio przygotowanych wolontariuszy m.in.: Stowarzyszenie Malta Służba Medyczna, Szkoła Młodych Ratowników, studentów Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, którzy mają duże doświadczenie w odtwarzaniu realnych sytuacji zagrożenia zdrowia i życia. Scenki dotyczyły nagłego zachorowania- ból brzucha, podejrzenie zatrucia, wypadkowa-m.in. wypadek na stolarni z wytrzewieniem, raną dłoni szarpaną, ograniczoną ruchomością w stawie barkowym. Zespół, który opracowuje scenki każdego roku utrzymuje bardzo wysoki poziom. "Scenki opracowywane są z uwzględnieniem poziomu trudności dostosowanego do wieku dzieci i młodzieży biorącej udział w Zawodach" - podkreślił Zbigniew Klich - lekarz medycyny ratunkowej i kierownik Stacji Pomocy Doraźnej przy SPZOZ w Myślenicach, który pełnił rolę Sędziego Głównego Zawodów.

    Dzięki staraniom Dyrekcji , pracowników i uczniów Zespołu Szkół w Dobczycach drużyny, które ukończyły wszystkie konkurencje , czas do ogłoszenia wyników miały zapewniony różnymi atrakcjami, m.in. poprzez możliwość ćwiczeń na strzelnicy i udział w grach i zajęciach sportowych. Wspomnieć również należy że w ZS w Dobczycach prężnie działa Liceum Ogólnokształcące o profilu pożarniczym, które realizuje rozszerzony program nauczania zasad udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej i szeroko rozumianego bezpieczeństwa w zagrożeniach zdrowia i życia. "W przyszłym roku szkolnym swą działalność rozpocznie również liceum ogólnokształcące o profilu policyjnym" - podkreślił Dyrektor Zespołu Szkół pan Bogusław Lichoń.

   Powiatowe Zawody Pierwszej Pomocy współorganizują: Powiat Myślenicki - Starostwo Powiatowe w Myślenicach (główny organizator), Szkoła Podstawowa w Głogoczowie, Fundacja Polskich Kawalerów Maltańskich- Maltańska Służba Medyczna, Stowarzyszenie Malta Służba Medyczna, Komenda Powiatowa Straży Pożarnej w Myślenicach, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Myślenicach oraz Zespół Szkół w Dobczycach. Merytorycznym Partnerem Konkursu jest Instytut Nauk o Bezpieczeństwie Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, Polska Rada Resuscytacji oraz Małopolski Konsultant Wojewódzki w Dziedzinie Medycyny Ratunkowej.

 Nagrody dla uczestników konkursu o łącznej wartości blisko 8 000 zł. zostały w całości ufundowane z budżetu Powiatu Myślenickiego.

Wyniki etapu finałowego Powiatowych Zawodów Pierwszej Pomocy (możliwa maksymalna ilość punktów do uzyskania przez drużynę to 100 pkt. ) :

Kategoria szkoły podstawowe:

I - SP W Zasani

II - SP nr 2 w Dobczycach

III - SP nr 4 w Myślenicach

IV - SP nr 2 w Myślenicach

V - SP w Harbutowicach

VI - SP w Skomielnej Czarnej

VII - SP w Bęczarce

VIII - SP w Bogdanówce

IX - SP nr 1 w Tokarni

X - SP nr 1 w Sułkowicach

XI - ZPO w Glichowie

XII - ZPO w Rudniku

Kategoria oddziały gimnazjalne przy SP:

I - ZPO w Krzczonowie

II - ZPO w Wiśniowej

III - SP w Trzebuni

IV - SP nr 2 w Myśłenicach

V - SP nr 2 w Dobczycach

VI - SP nr 1 w Tokarni

Kategoria szkoły ponadgimnazjalne:

I - Zespół Szkół Ogólnokształcących w Myślenicach

II - Zespół Szkół Techniczno Ekonomicznych w Myślenicach

III - Małopolska Szkoła Gościnności w Myślenicach

IV - Zespół Szkół im. ks. prof. J.Tischnera w Dobczycach

V - Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Sułkowicach

VI - Zespół Szkół im. A.Średniawskiego w Myślenicach

VII - Zespół Szkół Prywatnych Osiński

Szkoly podstawowe

Oddziały gimnazjalne

Szkoły ponadgimnazjalne

Zadzwoń do nas+48 12 274 97 00
Wyślij nam wiadomość:m.bajer@myslenicki.pl
Odwiedź nasMyślenice, Reja 13